Estimeret Læsetid: 5 minutter

Psykoterapi går ud på at hjælpe mennesker, der har mentale problemer eller som befinder sig i en svær periode i livet. Hvis livet gør ondt og det synes meningsløst bør det overvejes at tale med en psykoterapeut.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en form for terapi, hvor samtalen er i fokus. Som så mange andre brancher har hver psykoterapeut egne styrker og ekspertområder. Der kan derfor være forskelle på, hvordan psykoterapeuten præcist arbejder.

Men det, der er fælles for alle, er samtaler med fokus på personen. Det vil sige, at der oftest er tale om behandling og personlig udvikling igennem samtaleforløb.

Psykoterapi og samtaleterapi

Med samtalen i centrum kan man derfor også kategorisere psykoterapi og psykoterapeuter inden for området samtaleterapi.

Igennem samtalen forsøger man at spore sig ind på en persons tanker, følelser og liv generelt, så man kan finde konkrete løsninger på et eventuelt problem – eller i det mindste værktøjer til at kunne bearbejde dette problem.

Det vil sige, at samtaleterapi forsøger at ændre de mønstre og dynamikker, som forårsager problemet.

Selvom det for mange kan virke som en stor udfordring, er målet at få italesat og arbejdet med de tanker, følelser og handlinger, der ligger bag problemet og ultimativt skabe en personlig udvikling hos den enkelte person.

Hvad er forskellen på psykoterapeut, psykolog og psykiater?

De tre titler er alle fagfolk, der arbejder med menneskets mentale helbred. Alle hjælper altså mennesker med at få det bedre rent psykisk, men derfor er der stadigvæk væsentlige forskelle på dem.

Det kan muligvis være forvirrende hvem man skal henvende sig til, men som udgangspunkt vil alle kunne hjælpe én på den rigtige vej.

Psykoterapeuter

Psykoterapeuter har fokus på at komme til bunds i problemerne igennem en samtale. De har igennem uddannelse været i egenterapi og personlig udvikling, hvilket betyder at de har prøvet at være på ”den anden side” af samtalen.

Psykoterapeuter bliver dog ikke udannet i at stille kliniske diagnoser, og kan derfor ikke sige at en person lider af en psykisk sygdom.

Psykologer

Psykologer har ligesom psykoterapeuter også deres udgangspunkt i samtalen med personen. Psykologerne er dog uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Derudover kan de ikke udskrive medicin til folk.

Psykologer bruges oftest ved personer, der har været ude for noget meget traumatisk. Her er det muligt at få en henvisning fra ens læge, hvis lægen skønner at man befinder sig i en krise.

Psykiatere

Psykiatere er udannet læger med speciale i psykiatri. Mange af psykiaterne er sågar specialiseret inden for bestemte psykiske sygdomme.

Psykiatere har mulighed for at udskrive medicin, hvis medicinsk behandling er nødvendigt. Dette kan eksempelvis være lidelser som skizofreni, hvor metoder inden for psykoterapi eller psykologi ikke er nok.

Tabuisering af psykoterapi

Inden for verdenen med psykologi, psykoterapi og andre områder, hvor samtaleterapi er omdrejningspunktet for personlig udvikling, har det i mange år været et tabubelagt og følsomt emne at berøre med sin omgangskreds.

Det er det på sin vis stadigvæk, men den yngre generation er nu endelig ved at tage kampen op for at gøre det mere acceptabelt at tale om.

Det vil sige, at de yngre generationer sandsynligvis er bedre til at åbne op og tale omkring sådanne emner, hvilket kan have den effekt at aftabuisere behandling gennem psykoterapi.

På samme tid findes der også flere forskellige grene af psykoterapi, hvor det ikke kun er samtalen der er i fokus, hvilket også kan bidrage til en normalisering af området.

Disse former for psykoterapi er for eksempel:

 • Kropsterapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Eksistentiel terapi
 • Musikterapi

Hvorfor bør man begynde på psykoterapi?

Grundene til at benytte sig af psykoterapi kan være rigtig mange. Det kan være ting som alle mennesker går og tumler med i en eller anden form, men som for nogen er sværere at komme igennem end andre.

Dette er helt naturligt, og handler i bund og grund om, hvordan vi er som mennesker. Det er ikke sundt for kroppen og hovedet konstant at bære på smerte.

Grunde til at benytte psykoterapi

De fleste bruger psykoterapi og psykoterapeuter til at hjælpe dem med noget, der går dem på i deres liv, og dermed forringer deres livskvalitet.

Dette kunne for eksempel være:

 • Depression
 • Stress
 • Sorg
 • Ensomhed
 • Angst, ptsd eller OCD (tvangstanker)
 • lavt selvværd, generthed eller mobning
 • Usikkerhed, afmagt eller jalousi

Investering i dig selv

Problemerne kan virke små for nogle, men sagen er, at lige så snart der er noget, som går én på over en længere periode, så forringer det livsglæden og -kvaliteten både i det korte og det lange løb.

Derudover kan problemerne også blive forværret hvis de gemmes væk eller ikke bliver bearbejdet.

Her er stress et rigtig godt eksempel. Det kan starte som et lille ubehag, men vokse til konstant ondt i maven, anspændthed, hovedpine eller søvnløshed.

Psykoterapi kan derfor opfattes som en investering i livet, hvor hverdagen fungerer bedre og livskvaliteten forøges.

For nogle går behandlingsprocessen hurtigere end andre, da det altid vil afhænge af det enkelte menneske. Nogle mennesker kan bruge et par møder med samtaleterapi hos en psykoterapeut for at komme ovenpå igen, imens andre har brug for et længere forløb.

Skal jeg kontakte en psykoterapeut?

Det kan være svært at opsøge hjælp, hvis man er i psykisk ubalance. Det er dog utroligt svært selv at oprette balance igen uden nogen hjælp udefra.

Når man står i situationen, kan det også være svært at forestille, at man faktisk kan få det bedre. Dette er især tilfældet, hvis situationen har stået på i en længere periode.

Det er dog meget vigtigt at huske på, at man ikke er psykisk syg, blot fordi man har brug for psykoterapi. Der er ingen grund til at skamme sig. Tværtimod er det noget at være stolt over, da man tager ansvar om sit liv og helbred.

Tag det første skridt

Ved mange psykoterapeuter er det muligt at ringe til dem uden et forpligtende møde. Der kan aldrig være noget galt i at tage telefonen og ringe en psykoterapeut op, hvis du er i tvivl eller vil vide mere – enten om forløbet eller psykoterapi generelt.

Opkaldet kan være det første skridt imod at få det bedre. Psykoterapeut Foreningen er det bedste sted, hvis du vil finde en, der praktiserer psykoterapi i nærheden af dig. Her er alle professionelle psykoterapeuter nemlig registreret.

Kan man få tilskud til psykoterapi?

På nuværende tidspunkt er det desværre ikke nemt at få tilskud til psykoterapi. Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter har endnu ikke en overenskomst med sygesikringen eller tilskud Danmark. Dette betyder, at det er i de enkelte kommuner, man skal søge om finansiel hjælp. Det kan derfor være en god ide at ringe til kommunen for at høre, hvilke muligheder man har.

Alternativer til psykoterapi

Når man beskæftiger sig med psykoterapi – hvad enten det er samtaleterapi eller kropsterapi – er formålet stadigvæk at tilføje værktøjer til ens personlige værktøjskasse, så man er i stand til at håndtere de bump på vejen, som mange mennesker normalt støder på.

Det kan dog samtidig være, at psykoterapi ikke er vejen for alle, der oplever problemer i dagligdagen, men samtidig ønsker at opbygge nogle værktøjer til at håndtere disse problemer.

Hér kan et coachingforløb hos en life coach eksempelvis fungere som et godt alternativ til psykoterapi, hvis man ønsker nogle konkrete værktøjer til at forøge sin livskvalitet.

En life coach er dog ikke uddannet som dem, der beskæftiger sig med psykoterapi.

Man kan dog stadigvæk drage nogle paralleller, da en life coach netop også har fokus på den personlige udvikling gennem samtaleforløb.

Coaching og psykoterapi i det professionelle miljø

Psykoterapi, life coaching og andre former for samtaleterapi bliver ofte forbundet med de mest åbenlyse problematikker som depression og stress.

Dette er dog ikke altid tilfældet, da psykoterapi og coachingforløb kan benyttes i mange forskellige situationer.

Her er det professionelle liv et godt eksempel på, hvordan forskellige metoder kan benyttes til at optimere og forbedre ens værktøjer til at håndtere forskellige situationer.

På arbejdspladsen eller i skolen kan der for eksempel være brug for værktøjer til konflikthåndtering, hvor psykoterapi netop kan bidrage med dette.

Ser man samtidig på professionelle sports- og atletikudøvere, bliver det mere og mere udbredt at benytte sig af sports coaches til at håndtere krævende og pressede situationer.

Inden for e-sportsverdenen er dette på det seneste nærmest blevet normen, da det kræver et meget højt koncentrationsniveau, hvis man ønsker at præstere efter bedste evne.

Undersøg dine muligheder

Det kan nogle gange virke uoverskueligt, at skelne imellem de mange muligheder, og samtidig sørge for at vælge den rigtige løsning til ens behov.

Har man brug for psykoterapi? En psykolog? Eller er det måske en life coach, der skal til, for at kunne opbygge de rigtige værktøjer?

Det vigtigste man kan gøre, er dog at tage kontakt til en professionel, som herefter vil kunne guide en til den rigtige løsning, så man igen kan leve sit liv til fulde.

Rate this post
Share This